תיאור הפרויקט

ייצור מגדל מדרגות חירום חיצוני למלון טל.

המלון שוכן בכניסה לעיר תל אביב צמוד לחוף "מציצים “, החוף היפה והמוכר בתל אביב , ובסמוך לנמל. מדרגות החירום תוכננו ע"י משרד האדריכלים "משה ורד" במגמה ליצור הלימה סביבתית מודרנית המאופיינת באזור.

המגדל מתנשא לגובה של כ- 40 מטרים, שטח המגדל 18 מ"ר בכל קומה, רוחב מהלכי המדרגות 1.2 מ'.

הפרויקט תוכנן  תוך שימת דגש על גילוון וצבע ע"פ מפרט מחמיר מאד לסביבה קורוזיבית ולווה ע"י יועצים מתאימים.

תוכניות הביצוע תוכננו ע"י מחלקת התכנון של חברתנו בהקפדה על עיקרון חלקים פריקים ללא עבודת אש בשטח. המגדל יוצר במפעלינו, הורכב ופורק לצורך בקרת איכות במפעל ונשלח לתהליכי צבע וגלוון.

לאחר שלבי הייצור החל שלב פרוק מגדל המדרגות הישן והרכבת המגדל החדש, פרוק המגדל הישן התנהל ברמת מקצועיות גבוהה ביותר תוך שימת דגש על בטיחות כיעד על, מגדל המדרגות הישן נחתך, פורק והורד בצורה בטיחותית לקרקע, לאחר מכן פונה מהשטח שלב פרוק המגדל הישן התבצע תוך 24 שעות כולל פינוי כלל הפסולת מהאזור.

הרכבת המגדל בשטח הצריכה תכנון לוגיסטי מורכב היות ועמודי המגדל התנשאו לאורך של 12 מטר, דבר אשר הצריך מענה תובלתי מתאים כמו כן הנהלת המלון ביקשה כי המלון ימשיך לתפקד כרגיל, על כן היה צורך להיערך בכל היבטי הבטיחות והתאום אל מול צוותי המלון השונים.