תיאור הפרויקט

הקמת מתקן לאיכות הסביבה במפעלי שמן:

המתקן יוצר באיטליה ע"י חברת  "BROFIND S.p.a" ויובא  ע"י חברת "אחים רינגל" נציגיה הבלעדיים בארץ.

הקמת המתקן כללה את כל השלבים החל מקבלת המתקן במכולות, במפעלי שמן, פריקתו, הרכבתו במיקום המתאים, חיווט כל המתקן לחדר חשמל מרכזי, ביצוע חיבורים אוויר שונים והבאת המתקן למצב פעיל.

במהלך העבודה הותקן בשלב הראשון מכלול RTO ולאחר מכן  הורכב המכלול השני Scrubber.

העבודה הצריכה דיוק והתאמת כלל החלקים עד לשלמות המתקן ובוצעה תוך כדי התחשבות מרבית בצרכי המפעל, ללא הפרעה לפעילותו השוטפת. העבודה התבצעה ברמת בטיחות גבוהה ביותר, ללא ריתוכים בהתאם לתנאי המפעל.