מאמרים

תקנות בטיחות בעבודה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמח-1988
מקבץ שיעורי בטיחות
פרק א': הוראות כלליות
1. הגדרות (תיקון: תשנ"א, תשנ"ח)
בתקנות אלה -
"אזן יד" - יחידת גידור הנמצאת במקביל ובקצה משטח העבודה והמיועד למניעת נפילת אדם;
"אזן תיכון" - יחידת גידור הנמצאת בין אזן היד ולוח הרגל;
"רכיב טרומי" - רכיב מוכן מראש עשוי בטון מזויין;
"בודק […]

מה זה בכלל מתכת ?

מבנה החומר

כללי
חלק ניכר ממטוסים וחלקיהם עשויים מתכות, שלהן תכונות מיוחדות המצדיקות את השימוש הרב בהן. תכונות המתכות משתנות תוך תהליכי העבודה השונים בהתאם לתהליך.
(על פירוט המתכות השימושיות בתעופה נלמד בהמשך).
מתכות טהורות
מתכת טהורה הינה מתכת המורכבת מאטומים מאותו סוג (אותו מספר פרוטונים).
התכונות המכניות של המתכות הטהורות אינן עומדות בד"כ בדרישות […]

מחשבון מתכות

עקרונות ושיטות הריתוך

 מהו ריתוך?

ריתוך היא פעולה פיזיקאלית של חיבור מתכות על ידי יצירת קשרים בין-אטומיים בין פניהן, באמצעות חימום מקומי, או כללי, שינוי צורה פלסטית, או שתי הפעולות כאחת. צורות הריתוך הנפוצות הן: ריתוך בזרםחשמלי גבוה המועבר בין קתודה ואנודה, ריתוך בגז,ריתוך התנגדות חשמלית, בלייזר, על ידי חימום בתנור לטמפרטורה של שינוי מצב הצבירה, כוח, משיכה וחיכוך, או אפשרויות אחרות. הלחמה גם היא שיטה לחיבור […]

מסגרות קלה – איך עושים את זה???

בבנייה