מאפיינים לקונסטרוקציית פלדה:

 

מהירות ביצוע

תקופת הביצוע שלד בעזרת מבנה פלדה קצרה יותר מזו של מבנה בטון. כמו-כן ביצוע מעטפת הבניין ניתן לתכנון ולייצור טרם ביצוע השלד. קיצור תקופת הביצוע חוסך הוצאות מימון בתקופת הבניה ומקדם את מועד אכלוס הבניין .

שטח רצפה גדול

העובדה שחתך עמודי מבנה פלדה קטן מחתך עמודי בטון מאפשרת קבלת שטח רצפה (נטו) גדול יותר

עמידות

קונסטרוקציה מפלדה וגרעין מבטון הנו השילוב הטוב ביותר לעמידות הבניין בפני רעידות אדמה

דיוק ויעילות

קבלת מידות מדויקות של הבניין או מבנה פלדה מאפשרת לקבלן להזמין ולבצע עבודות גמר הקשורות לשלד מיד עם גמר התכנון (אין צורך לקחת מידות בשטח

חיסכון בעלויות הביסוס

למבנה פלדה בבניין העשוי מקונסטרוקצית פלדה עלויות ביסוס נמוכות מזו של שלד הבטון

חיסכון בכוח אדם

האלמנטים במבנה פלדה מגיעים לשטח מוכנים להרכבה וכך קטנות תשומות כוח העבודה באתר

שטח התארגנות

האלמנטים במבנה מגיעים לשטח מוכנים ועל כן ניתן לצמצם באופן ניכר את שטח ההתארגנות (מהמשאית לבניין).

שינויים והתאמות

בעזרת מבנה פלדה ניתן לבצע שינויים בבניין בקלות יחסית