החברה מבצעת פרויקטים רבים לשמירה על איכות הסביבה ולטיוב תהליכי ייצור בתעשייה.

בקרוב יועלו תמונות מפרויקטים חדשים בתחום.