לחברה יכולת מענה בצוותי אחזקה מכל הסוגים, מכונאים, מסגרים, חשמלאים וכד'.  כלל צוותי האחזקה מיומנים, מקצועיים בעלי הכשרות עבודה בגובה, מפעילי עגורנים בעלי רשינות על כלים שונים,

הצוותים יכולים לספק מענה שוטף לתפעול המפעל ובמידת הצורך לקבל תגבור מקצועי ותפעולי.

הצוותים דינמיים ויכולים להשתנות בהתאם לצרכי המזמין וסוג העבודה.